Disclaimer

Deze website bevat informatie over mijn hobby modelauto's verzamelen en dit in de meest brede zin van het woord. Het belangrijkste doel om deze informatie op internet te plaatsen is allereerst om het grootste deel van mijn verzameling aan de buitenwereld te laten zien en daarnaast voor het uitwisselen van informatie met collega verzamelaars.

Op de diverse webpagina's van deze site wordt gebruikt gemaakt van hyperlinks naar externe websites.
Privacy: Mocht u het niet eens zijn met een verwijzing naar uw website, neemt u dan aub contact op via het Contactformulier of via een email bericht.

De informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid verzameld en ingevoerd. Desondanks blijft het mensenwerk en het is niet ondenkbaar dat er toch nog fouten in de gegevens voorkomen. Mocht u fouten ontdekken of aanvullingen hebben op de aanwezige informatie, stuur dan aub even een email bericht.
Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs.

Voor persoonlijk gebruik in de privesfeer en conform de bovengenoemde doelstelling, kunt u de gegevens gebruiken met vermelding van de bron (www.modelautos1op87.nl) in alle andere gevallen is het onderstaande van toepassing.

Niets van deze webpagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of welke andere wijze dan ook, de gegevens mogen evenmin in een retrieval system of op internet sites worden opgenomen zonder schriftelijke toestemming.
Commercieel gebruik van de gegevens is NIET toegestaan.


Interessant

Laatste modellen

Klik op deze link voor een overzicht van de modellen die het laatst aan de verzameling zijn toegevoegd.

Gezochte modellen

Klik op deze link om te zien welke modellen nog aan mijn verzameling ontbreken en die ik graag nog eens aan mijn verzameling zou willen toevoegen.

Verzameling verkopen?

Ook gehele verzamelingen, koop ik zo af en toe aan. Dit is echter sterk afhan-kelijk van de staat waarin de verzame-ling zich bevindt, "mint-boxed" (dus in goede staat en met doosje) heeft wat dit betreft sterk mijn voorkeur. U kunt me bereiken via deze email-link

Te koop aangeboden

Mijn dubbele modellen bied ik, tegen gunstige prijzen, te koop aan. Klik op deze link om te kijken om welke modellen het gaat.

Wist u dat?

Een personenauto in 1:87 een lengte heeft van ca. 4,5cm.
Een truck/oplegger meet ca. 16,5cm.

 

Bezoek ook eens onze familiewebsite met de stambomen van onze voorouders
Bezoeker-statistieken