Uitleg database

Op deze pagina wil ik u vertellen over hoe de automatisering in mijn verzameling heeft ingegrepen en uitleggen hoe ik mijn verzameling administratief bijhoudt in mijn database. Vervolgens leg ik uit hoe deze gegevens vanuit de database gepubliceerd worden op deze website. Ik denk dat iedere verzamelaar de behoefte heeft zijn verzameling bij te houden, daarbij is het niet belangrijk wat je uiteindelijk verzamelt.

Het Begin

Je kunt dit natuurlijk doen op verschillende manieren, de ene verzamelaar neemt genoegen met een multomap met daarin op papier zijn gerangschikte verzameling. Weer een andere verzamelaar heeft een kaartenbak met daarin voor elk onderdeel in zijn verzameling een kaart. Met beide methodes is goed te werken zolang de verzameling niet te groot wordt. In deze moderne tijden waarin de computer steeds meer een duidelijke plaats inneemt, geniet het werken met de computer, bij het rangschikken van een verzameling, een duidelijke voorkeur. Door de computer kun je op een snelle manier sorteren en filteren, daar kan een kaartenbak of een op papier geschreven verzameling nooit tegenaan. Ik heb eigenlijk naast het verzamelen van modelauto's altijd al als hobby computers gehad en dan is het natuurlijk een logische stap om ook de verzameling in de computer te zetten. In mijn begin jaren (plm.1975-1980) had ik de beschikking over een Spectrum 48K computer, dit was een computer die moest worden aangesloten op een TV-toestel. Op dit systeem had ik het programma Masterfile van de Groningse producent Filosoft gekocht. Met dit pakket kon je, zonder veel computerkennis, op een vrij eenvoudige manier een database bestand maken met een overzicht van je verzameling, in mijn geval dus modelauto's. Na een aantal jaren begon dit systeem wat minder te voldoen en werd een andere thuiscomputer gekocht, na een MSX-1, kocht ik, via een PC-prive project van mijn werk, een Philips VG-8235 MSX-2 computer. Op deze machine werd eveneens het bovengenoemde pakket geinstalleerd, Masterfile, daarom was het gelukkig ook niet zoveel moeite om de verzameling om te zetten van het Spectrum systeem naar het MSX-2 systeem.

De eerste PC

Na een aantal jaren met dit systeem te hebben gewerkt kwamen er steeds meer PC's in de omloop en deze werden steeds interessanter vanwege de snelheid en grotere geheugens, ook kwamen de MSX machines steeds meer in het verdomhoekje te zitten doordat fabrikanten zoals Philips stopten met de productie. Na het doorlopen van de verschillende Pentium computers en de laatste jaren gewerkt te hebben met een Pentium-4 machine met daarop Windows XP. Sinds kort werk ik met een Pentium Quad Core I5 750 met daarop geinstalleerd Windows 7. Voor wat betreft de software ben ik op zoek gegaan naar een database softwarepakket van een bekende leverancier en die ook als een soort standaard zou worden ingevoerd.

Microsoft Access

Daardoor werk ik sinds 1994 met de verschillende versies van Microsoft Access, na jaren gebruikt te hebben gemaakt van Access 2003, ben ik sinds kort overgestapt op Access 2010. Nu is Access niet een programma waar je snel even een database in opzet, het kan wel door de wizard, maar ik had wel een bepaalde voorstelling hoe mijn database er zou moeten gaan uitzien. Na een aantal maanden te hebben gewerkt aan een opzet voor de database in Access werd de eerste versie in gebruik genomen. Het werd nog diverse keren gewijzigd en dat zal ook in de toekomst nog diverse keren gebeuren.

Kaartweergave

Links ziet U een schermafdruk van het scherm, per scherm wordt er één model getoond.
De laatste wijziging die ik heb gedaan is een foto van ieder model aan de rechterkant.

De database heeft een grote hoofdtabel met meerdere kleinere tabellen waarin ondermeer Merken, Uitvoering, Fabrikaat zijn onderbracht.In de schermafdruk kun je zien dat je bij bv. bij Fabrikant een pulldown menu naar beneden kunt trekken, hierin staan dan alle tot dan toe ingevoerde fabrikanten. Hieruit moet je dan een keuze maken. Dit is zo gemaakt om te voorkomen dat je zaken net iets anders invoert, zoals je het eerder had gedaan. Het is ook noodzakelijk om het zoeken en filteren nauwkeurig en accuraat te maken.

Lijst met velden

Onderstaand vind u een lijst met velden. De velden die ik bijhoud in de database zijn velden die ik belangrijk vind om van een modelauto te weten. Opsomming lijst met velden:

Veld:   Uitleg:
Volgnummer   doorlopend nummer, die ook mooi de volgorde van aanschaf aangeeft
PLcode   oftewel de plaatscode, dit is de plaats van het model in de vitrines. De code is opgebouwd uit een drietal nummers, waarvan de eerste de vitrine aangeeft, het tweede nummer geeft de rij in de vitrine aan van boven en het derde nummer geeft de plaats aan van het model op de rij vanaf links (dus bv. 100304, model staat in de vitrine 10, 3e rij van boven en 4e van links)
Fabr-nr.   het nummer die de fabrikant aan een model heeft gegeven (voorzover bekend)
Fabrikaat   naam van de fabrikant (bv. Herpa, Wiking enz.)
Merk   het merk van het model (bv. Scania, Opel enz.)
Merktype   het typenr. van het merk (bv. 142M, Kadett GT enz.)
Firma   de firmanaam van het model (bv. Lommerts Delfzijl, Newexco Winschoten enz.)
Uitvoering   de uitvoering van een model (bv. personenauto, truck/oplegger enz.)
Type-uitvoering   de uitvoering van de oplegger (bv. bak gesloten, goederenvervoer enz.)
Jaar uitgebracht   het jaar van produktie (indien bekend)
Jaar gestopt   het jaar dat de produktie is gestopt (indien bekend)
Kleur cabine   de kleur van de cabine
Kleur opbouw   de kleur van de opbouw
Kleur chassis   de kleur van het chassis
Kleur bedrukking   de kleur van de bedrukking
Bedrukking opbouw   de tekst op de opbouw (bv. van een oplegger of een aanhanger)
Land herkomst   het land waar de firma is gehuisvest
Land merk   het land waar het merk is gefabriceerd
Doos   is er van het bewuste model een doosje aanwezig
Sticker   of er een sticker aanwezig is onder het model
Catalogusnr.   een eventueel catalogusnr kan in dit veld worden vermeld
Catalogus pagnr   het paginanummer in de desbetreffende catalogus
Assen Pa/Vr   aantal assen van de personenauto of vrachtauto
Assen Opl/Aanh   aantal assen van een eventuele oplegger of aanhanger
Waarde model   de waarde van het bewuste model (in eerste instantie staat hier het aanschafbedrag)
Oplage   de oplage van het model (indien bekend)
Foto model   een digitale afbeelding van het model
Hyperlink   een stukje HTML code die gebruikt wordt op de website
Bijzonderheden   alle overige bijzonderheden van een model, dat niet in de velden kan worden ingevuldLijstweergave

Al deze velden zijn in het scherm samengebracht op een overzichtelijke manier en zoals gezegd per scherm één model. Daarnaast is het mogelijk om over te schakelen naar een lijstweergave, wat makkelijk is om eenvoudig en snel een bepaald model te vinden, hierbij kun je weer gebruik van sorteren en filteren. Bovenstaand ziet u een schermafdruk van deze lijstweergave.

Het internet

Inmiddels had ik op het internet een eigen website gemaakt met als onderwerp mijn modelautoverzameling. Met verschillende foto's en wetenswaardigheden. Het zou natuurlijk ook wel leuk zijn om een lijst op internet te publiceren met al mijn modelauto's. Maar dan komt de vraag hoe ga je dit doen zonder dat je daar een gigantisch typewerk van hebt. Na veel leeswerk op internet en in de verschillende boeken bleek dat een SQL-database het meest geschikt was om een database te realiseren op een website.

Koppeling Access --> SQL

Allereerst moet de hosting waar je je website hebt ondergebracht SQL ondersteunen en meestal, in mijn geval, wordt daarbij het programma PHPMyAdmin aangeboden.
Deze is nodig om de gegevens die jij op internet wilt, te publiceren. Er kunnen ook van buitenaf gegevens worden geimporteerd en daarvan maken wij graag gebruik, omdat het zonde van de tijd is om alles nog eens over te tikken in PHPMyAdmin.
Daar komt bij dat de presentatie in Access stukken beter is dan in PHPMyAdmin. Ik kan het tot op heden nog steeds niet voor elkaar krijgen om rechtstreeks van Access naar PHPMyAdmin te exporteren. Ik maak echter de tussenstap via Excel, het werkt zonder fouten en dus vind ik deze stap via Excel niet erg. De volgende stappen moeten dan worden gemaakt:

  • In Access de data selecteren die je wilt exporteren en daarna in gegevensbladweergave de gehele tabel selecteren en kopieren van Access naar Excel
  • Vervolgens het Excel bestand opslaan met extensie *.csv
  • daarna importeren in phpmyadmin (format instellen op CSV using LOAD DATA) en daarna bestand kiezen wat je bij het tweede punt hebt opgeslagen.
  • als je vervolgens de PHP-code aanbrengt in de verschillende pagina's van je website, kun je gegevens van je database invoegen in je website.

In deze website kun je hiervan voorbeelden vinden in de derde menuoptie 'Database' in de horizontale menubalk. Hier vindt je gegevens uit mijn database met modelauto's, ondermeer kunt u hier een overzicht vinden van de 'Gehele verzameling'. Een andere pagina waar ook PHP-code wordt gebruikt zijn alle pagina's met de foto's bv. 'model00032.php'. Nog een kleine aanvulling voor wat betreft de link die gebruikt word in de Access-database deze word mee geexporteerd naar de tabellen met de overzichten en zorgt ervoor dat er een afbeelding wordt getoond van een fototoestel die een link wordt naar de desbetreffende fotopagina. Het is misschien niet helemaal de manier zoals het zou kunnen, maar het is een manier die voor mij werkt. Ik ben absoluut geen computerexpert maar met een beetje doorzettingsvermogen is het best te doen. Dus mocht je van plan zijn om een website te bouwen met een database mogelijkheid gewoon aan beginnen en doorzetten dus.


Interessant

Laatste modellen

Klik op deze link voor een overzicht van de modellen die het laatst aan de verzameling zijn toegevoegd.

Gezochte modellen

Klik op deze link om te zien welke modellen nog aan mijn verzameling ontbreken en die ik graag nog eens aan mijn verzameling zou willen toevoegen.

Verzameling verkopen?

Ook gehele verzamelingen, koop ik zo af en toe aan. Dit is echter sterk afhan-kelijk van de staat waarin de verzame-ling zich bevindt, "mint-boxed" (dus in goede staat en met doosje) heeft wat dit betreft sterk mijn voorkeur. U kunt me bereiken via deze email-link

Te koop aangeboden

Mijn dubbele modellen bied ik, tegen gunstige prijzen, te koop aan. Klik op deze link om te kijken om welke modellen het gaat.

Wist u dat?

Een personenauto in 1:87 een lengte heeft van ca. 4,5cm.
Een truck/oplegger meet ca. 16,5cm.

 

Bezoek ook eens onze familiewebsite met de stambomen van onze voorouders
Bezoeker-statistieken